خدمات ما

1- ديجيتال راديوگرافي:

در اين مرکز، با استفاده از جديد ترين تکنولوژي ديجيتال راديوگرافي در حيوانات و با به کار گرفتن دستگاه راديولوژي Stationary داراي آند دوار و ميز گريد دار، تصاوير راديولوژي با وضوح بسيار بالا و با قابليت تشخيصي به مراتب بهتر از راديولوژي معمولي تهيه گرديده و توسط متخصصين راديولوژي دامپزشکي مورد تفسير دقيق قرار گرفته و تشخيص کتبي آن همراه با تصاوير بر روي CD يا کليشه به درخواست کنندگان تحويل مي شود.
با توجه به اينکه در سيستم ديجيتال راديوگرافي، براي به دست آوردن تصاوير قسمتهاي مختلف بدن، از اشعه ايکس با شدت کمتري نسبت به راديوگرافي معمولي استفاده مي شود، خطرات کمتري را براي حيوان به همراه خواهد داشت.
لازم به ذکر است که اين مرکز داراي مجوز رسمي از سازمان انرژي اتمي ايران، امور حفاظت در برابر اشعه، بوده و کليه اقدامات حفاظتي در آن پيش بيني گرديده است.

 

2- سونوگرافي معمولي و داپلر:
انجام خدمات تشخيصي سونوگرافي با استفاده از سيستم پيشرفته سونوگرافي داراي تصاوير با وضوح بالا (High Resolution) امکان ارائه خدمات سونوگرافي معمولي، داپلر رنگي، داپلر قدرتي، داپلر طيفي و اکوکارديوگرافي را در اين مرکز فراهم نموده است. بيوپسي با هدايت سونوگرافي و تهيه لامهاي تشخيصي، گامي مهم در تشخيص نهايي برخي بيماري ها مي باشد که در اين مرکز امکان انجام آن فراهم گرديده است.

3- خدمات تصويربرداري MRI و سي تي اسکن براي حيوانات:
اين مرکز آماده ارائه خدمات تصوير برداري MRI و سي تي اسکن به حيوانات خانگي از طريق هماهنگي با مراکز پزشکي و تفسير و تشخيص عوارض توسط متخصصين راديولوژي دامپزشکي مي باشد.

4- خدمات آزمايشگاهي:
در اين مرکز، آزمايشهاي روتين تشخيصي بر روي نمونه هاي خون، ادرار و مدفوع انجام گرفته و در موارد درخواستي از سوي دامپزشکان بخش خدمات درماني، امکان تهيه مقاطع بافت شناسي نيز وجود دارد.

5- سيستم آرشيو مکانيزه اطلاعات تشخيصي بيماران:
امکانات پيشرفته سيستم هاي ديجيتال راديوگرافي و سونوگرافي موجود در اين مرکز، امکان آرشيو مکانيزه اطلاعات تشخيصي وجود دارد. اين آرشيو به صورت کاملا محرمانه نگهداري شده و مي تواند در هر زمان براي دامپزشکان ارجاع دهنده بيمار و صاحبان حيوانات قابل وصول باشد.

6- ارائه کليه خدمات تشخيصي دامپزشکي به مراکز پژوهشي و تحقيقاتي:
کليه خدمات تصويربرداري و آزمايشگاهي قابل انجام در اين مرکز، با احتساب تخفيف ويژه، به محققين و پژوهشگران عرصه دامپزشکي و پزشکي کشور نيز ارائه مي شود.